Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Perekonnaseisutoimingute kandmine Eesti rahvastikuregistrisse

Kui oled Hispaanias abiellunud või sul on laps sündinud või oled abielu lahutanud, on vaja see sündmus kanda Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha saatkonna kaudu. Toiming on tasuta, saatkonda on vaja tuua või saata postiga järgmised dokumendid:

Sünd
• Sünnitunnistuse originaal: a) eelistatult CIEC (International Commission on Civil Status Conventions – perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsioon) mitmekeelne tõend (ei vaja tõlget) või b) Hispaanias välja antud hispaaniakeelne tõend, mis on vandetõlgi või Hispaania muu vastava pädeva ametiasutuse (nt notar) poolt eesti või inglise keelde tõlgitud või millele on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse EL 2016/1191 alusel lisatud vastav mitmekeelne standardvorm (viimasel juhul ei ole vaja tõlget).

• Lapsevanemate isikut tõendavate dokumentide koopiad.

Abielu
• Abielutunnistuse originaal: a)eelistatult CIEC (International Commission on Civil Status Conventions – perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsioon) mitmekeelne tõend (ei vaja tõlget) b) või Hispaanias välja antud hispaaniakeelne tõend, mis on vandetõlgi või Hispaania muu vastava pädeva ametiasutuse (nt notar) poolt eesti või inglise keelde tõlgitud või millele on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse EL 2016/1191 alusel lisatud vastav mitmekeelne standardvorm (viimasel juhul ei ole vaja tõlget).

• Abikaasade isikut tõendavate dokumentide koopiad.

Abielulahutus

• Soovitame paluda abielu lahutanud asutusel väljastada lahutuse originaaldokumendile (võib olla originaalkeeles) lisaks Brüssel II a määruse artiklis 39 sätestatud tõend (lisa I abieluasjade ja/või lisa II vanemliku vastutuse kohta) inglise keeles (ei vaja tõlget ega täiendavaid menetlusi). Kui viimane väljastatakse hispaania keeles, tuleb lasta see vandetõlgil või vastaval pädeval ametiasutusel (nt notar) tõlkida eesti või inglise keelde. Kui vastavat tõendit mingil põhjusel väljastada ei ole võimalik, tuleb originaaldokument tervikuna tõlkida vandetõlgi või Hispaania muu vastava pädeva ametiasutuse (nt notar) poolt eesti või inglise keelde või lisada sellele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse EL 2016/1191 alusel vastav mitmekeelne standardvorm. Abielulahutust kajastav välisriigi dokument peab sisaldama abielu lahutajate isikuandmeid, lahutatud abielu sõlmimise kohta ja aega, lahutamise otsuse teinud asutuse andmeid, otsuse tegemise aega ja jõustumise kuupäeva.

• Abikaasade isikut tõendavate dokumentide koopiad.

 

Andmete kandmiseks Eesti rahvastikuregistrisse palume nimetatud dokumendid:
• saata posti teel aadressile Calle Claudio Coello, 91 – 1° D, Madrid, 28006
• või tuua saatkonda, registreerides eelnevalt vastuvõtuaeg
Originaaldokumendid tagastame posti teel.
Küsimuste korral palun võta meiega ühendust e-maili teel: [email protected]