Valimised

Valimised

Valimistest välisriigis saad täpsemalt lugeda veebilehelt valimised.ee.

Välisriigis elavatele valijatele saadetakse valijakaardid alates 2015. aastast ainult elektrooniliselt. Elektrooniline valijakaart saadetakse kõikidele portaalis eesti.ee oma e-posti aadressi edasi suunanud valijatele. Riigikogu valimistel peab alaliselt välisriigis elaval valijal olema määratletud valimisringkond, kas oma endise Eestis asuva elukoha või vanemate või esivanemate elukoha alusel, mistõttu soovitame juba varakult andmed korrastada.

Info ringkonna määramise kohta

Et valijal oleks võimalik kasutada oma õigust valimistel hääletada, peab olema kindlaks määratud valimisringkond. Kandidaadid, kelle poolt hääletada, ja mandaadid on määratud just valimisringkondade alusel. Valijatel, kes on hääletanud eelnevatel Riigikogu valimistel, on valimisringkond määratud.

Kui teil on kahtlus, et valimisringkond on määramata, saab seda kontrollida Eesti rahvastikuregistri kasutajatoelt aadressil [email protected].

Samale e-posti aadressile ([email protected]) on vaja valimisringkonna määramiseks teada anda võimalikult täpselt oma viimane elukoht Eestis.

Kui te ei ole Eestis elanud, palun edastage meile võimalikult täpselt oma vanemate või vanavanemate viimane elukoht Eestis.

Elukoha andmete saatmisel palume silmas pidada järgmist:

  • Tallinna linna elukoha puhul andke teada vähemalt linnaosa,
  • Tartu linna elukoha puhul märkige vähemalt Tartu linn ning
  • mujal Eestis asunud elukoha puhul piisab, kui kirjutate, mis maakonnas see asus.

 

Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil 2023. aastal

  • Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes. Välisesindustes toimub hääletamine 18. veebruarist – 23. veebruarini.
  • Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele kirjaliku taotlus, üheskoos koopiaga isikut tõendavast dokumendist. See taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. veebruariks 2023. aastal. Saatkonna aadress on Calle Claudio Coello, 91 – 1° D, Madrid, 28006.
  • Eelhääletamise ajal 27. veebruarist – 4. märtsini on võimalik hääletada ka elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks veenduge, et teil oleks toimiv riist- ja tarkvara, näiteks töökorras ID-kaardi lugeja.
  • Pidage silmas, et isikut tõendav dokument oleks kehtiv.

1.12.2018 kuulutas president välja järjekordsed Riigikogu valimised, mis toimuvad Eestis 3. märtsil. Välisriigis on Eesti kodanikul hääletamiseks kolm võimalust: kirja teel, välisesinduses kohapeal või elektrooniliselt.

Kui tahad tulla Eesti saatkonda Madridis kohapeal hääletama, siis pea silmas, et eelvalimised toimuvad laupäeval 16.02.2019 kell 14.00-17.00 ja kolmapäeval 20.02.2019 kell 13.00-16.00.

Kui tahad hääletada kirja teel, esita saatkonnale kirjaliku taotlus, üheskoos koopiaga isikut tõendavast dokumendist. See peab meile olema laekunud hiljemalt 16. veebruariks 2019. Saatkonna aadress on Calle Claudio Coello, 91 – 1° D, Madrid, 28006

Elektrooniliseks hääletamiseks veendu, et Sul oleks toimiv riist- ja tarkvara, näiteks töökorras ID-kaardi lugeja.

E-valimised on avatud ööpäevaringselt lehel www.valimised.ee 21. veebruarist 2019 kella 9.00-st kuni 27. veebruari 2019 kella 18.00-ni.

Veendu ka, et isikut tõendav dokument oleks kehtiv.