Majandussuhted

Kahepoolsed majandussuhted Hispaaniaga on arenenud järkjärgult kasvukursil, aga arenguruumi jagub nii Eesti ettevõtete ekspordi suurendamisel Hispaaniasse kui ka Hispaaniast pärit investeeringute osa kasvatamisel Eestisse. Eesti ettevõtjatele pakuvad sageli huvi erinevad Hispaanias toimunud suured rahvusvahelised ärimessid, näiteks osaletakse aktiivselt iga-aastaselt nii Barcelonas toimuvas targa linna teemalisel messil Smart City Expo ja mobiilitööstuse messil Mobile World Congress. Lisainfot viimaste osaluste kohta leiab siit ja siit.

Kaubavahetus

2022. a oli Hispaaniasse eksporditavate kaupade väärtus 185 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 20. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas eksport Eestist Hispaaniasse ligi 46%. Hispaaniast imporditud kaupade väärtus oli 278 miljonit eurot.

Eesti peamised ekspordiartiklid Hispaaniasse on mineraalkütused, elektriseadmed,  puit ja puittooted ning mootorsõidukid.

Eesti peamised impordiartiklid Hispaaniast on mootorsõidukid, raud ja teras, elektriseadmed ja masinad, plasttooted.

Täpsemat infot leiab Statistikaameti kodulehelt. 

Investeeringud

30.09.2022 seisuga olid Hispaania otseinvesteeringud Eestis 37 miljonit eurot ja Eesti otseinvesteeringute maht Hispaanias 243,5 miljonit eurot.

Lisainfot leiab Eesti Panga kodulehelt.

Hispaanlaste huvi e-residentsuse programmi vastu on tõusuteel. 2023. a veebruari seisuga on ligi 4300 Hispaania kodanikust e-residenti, kes omakorda on loonud ligi 1700 ettevõtet. Huvi Eesti e-riigi ja mugavate e-teenuste vastu on märgatavalt kasvamas.

Turism

Eesti turistide hulgas on Hispaania  väga populaarne sihtkoht ja üha sagedamini leiavad oma tee Eestisse ka Hispaania turistid, kuigi pandeemia eelsete näitajateni jõudmiseks on veel pisut maad minna.

2022 aastal oli Eesti Panga andmetel Eesti elanike külastuste koguarv Hispaaniasse 75 706 ja Hispaania elanike külastuste koguarv Eestisse omakorda 42 492.

Hetkel on avatud otseliinid Tallinnast Barcelonasse (2 x nädalas), alates aprillist Malagasse (1-3 x nädalas) ning täiendavalt hooajalised lennud Tenerifele. Lisainfot leiab Tallinna Lennujaama kodulehelt.