Majandussuhted

Kahepoolsed majandussuhted Hispaaniaga on arenenud järkjärgult kasvukursil, olles viimastel aastatel stabiliseerunud. Seega jagub arenguruumi nii Eesti ettevõtete ekspordi suurendamisel Hispaaniasse kui ka Hispaaniast pärit investeeringute osa kasvatamisel Eesti.

Kaubavahetus

2021 oli Hispaaniasse eksporditavate kaupade väärtus 142 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 21. kaubanduspartneri.

Eesti peamised ekspordiartiklid Hispaaniasse on mineraalkütused, elektriseadmed,  puit ja puittooted ning mootorsõidukid.

Eesti peamised impordiartiklid Hispaaniast on toidukaubad ja joogid, elektriseadmed ja masinad, sõidukid ja varuosad, metallid ja tekstiil.

Täpsemat infot leiab Statistikaameti kodulehelt. 

Investeeringud

Seisuga 31.12.2020 olid Hispaania otseinvesteeringud Eestisse 95,6 miljonit eurot ja Eesti otseinvesteeringute maht Hispaanias 140,3 mln eurot.

Lisainfot leiab Eesti Panga kodulehelt.

Hispaanlaste huvi e-residentsuse programmi vastu on tõusuteel. 2022. a märtsi seisuga on ligi 3200 Hispaania kodanikust e-residenti, kes omakorda on loonud ligi 1100 ettevõtet.

Turism

Eesti turistide hulgas on Hispaania jätkuvalt populaarne sihtkoht ja pandeemiast tekitatud madalseis tasapisi paranemas.

2021. aastal oli Eesti Panga andmetel Hispaania elanike külastuste koguarv Eestisse 22 304. Pandeemia eelsetest näitajatest (2019. a 115 803 külastust) on see siiski veel kaugel. Üsna sarnasel tasemel on Eesti elanike külastuste arv Hispaaniasse (2021. a 29 353).

Hetkel on avatud otseliinid Tallinnast Barcelonasse (2 x nädalas), Malagasse (2 x nädalas) ning täiendavalt hooajalised lennud Gran Canariale ja Tenerifele.