Apostill

Apostille

Eesti ja Hispaania on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga (nn apostilleˈ konventsiooniga), mis tähendab, et Hispaanias välja antud dokumendid peavad olema Eestis kasutamiseks apostilleˈga kinnitatud ja vastupidi.

Rohkem infot apostilleˈga kinnitamise kohta Eestis on kättesaadav Notarite koja kodulehel.

Info apostilleˈga kinnitamise kohta Hispaanias on kättesaadav Hispaania Justiitsministeeriumi kodulehel.

Tähelepanu

Eesti ja Hispaania väljastavad mitmekeelseid CIEC (International Commission on Civil Status Conventions) sünni- ja abielutõendeid, mida tunnustavad ilma apostilleˈta. Võimalusel soovitame alati Hispaania ametiasutusest küsida CIEC tõendit.