Lepingud

Eesti ja Hispaania Kuningriigi vahel on sõlmitud alljärgnevad lepingud:

 • Rahvusvahelise maanteeveo kokkulepe (jõustus 24.11.1997)
 • Investeeringute soodustamise ja kaitse leping (jõustus 01.07.1998)
 • Kaitseministeeriumide vaheline koostööprotokoll (jõustus 24.11.1999)
 • Kokkulepe viisanõuete kaotamisest (jõustus 30.01.2000)
 • Kokkulepe isikute tagasivõtmise kohta (jõustus 07.02.2000)
 • Kokkulepe kurjategijate väljaandmise kohta (jõustus 07.02.2000)
 • Topeltmaksustamise vältimise leping (jõustus 01.01.2005)
 • Salastatud teabe kaitse kokkulepe (jõustus 26.01.2007)
 • Kultuuri- ja haridusalase koostöö leping (jõustus 07.11.2007)
 • Eesti ja Hispaania vaheline viisaesindusleping (jõustus 29.04.2009)
 • Välisministeeriumide vaheline ühisavaldus koostöö tugevdamisest (04.05.2009)
 • Salastatud teabe kaitse kokkuleppe muutmise kokkulepe (jõustus 14.01.2011)